G-voetbal is genieten!

G-VOETBAL

Voetbal voor personen met een beperking.

Trap je graag tegen een bal maar kan je door je beperking niet terecht bij een reguliere club?
Kom dan gewoon eens langs op een training en doe mee!!!

Voor wie:

G-voetbal richt zich tot iedereen met een beperking. Als je merkt dat je door je beperking niet terecht kan in het gewone voetbal of je ervaart daar problemen rond, dan kan je bij ons terecht. De beperking kan van diverse aard zijn: een verstandelijke en/of motorische handicap, emotionele stoornissen of gedragsstoornissen, ADHD, autisme, leerstoornissen, visuele of auditieve stoornissen, epilepsie, chronische ziekten, enz…. en dit vanaf de leeftijd van 6 jaar. Je krijgt de kans om je favoriete sport te beoefenen. Dit kan door te trainen en door wedstrijden of tornooien te spelen op jouw maat en naar jouw mogelijkheden. De G staat voor gehandicapt, maar nog meer voor Gelijkwaardig, Gescoord, Gemist, Gewonnen. Maar voor onze voetbalspelers is het vooral de G van Genieten!!!

G-voetbal is er voor iedereen….

Vanuit de visie dat iedereen recht heeft op maatschappelijke integratie, startten wij vanaf augustus 2012 met het project G-Voetbal te TESSENDERLO. We richten ons tot iedereen met een beperking.

Vele voetballers met een beperking vallen uit de boot bij de reguliere clubs omdat ze mentaal  in staat zijn om kleine tactische richtlijnen uit te voeren, en dan nog met heel wat begeleiding en geduld.

Fysisch zijn ze niet in staat zich te meten met jongeren die geen handicap hebben. Sociaal kunnen ze zich vaak heel moeilijk inleven in gevoelens van anderen, hebben ze vaak moeite om te functioneren in groep en kunnen vaak moeilijk rekening houden met anderen.
Vandaar het belang van een G-voetbalploeg.

THES-Sport vindt het belangrijk dat personen met een beperking niet alleen passief kunnen supporteren voor een bepaalde club, maar vooral dat hen de mogelijkheid geboden wordt om actief te voetballen.

Het doel is niet louter winnen, iedereen moet de kans krijgen van op ieders maat, behoeften en mogelijkheden te kunnen trainen, wedstrijden en tornooien te spelen.

Het G-Voetbal reikt echter verder dan enkel en alleen voetballen. Wij zien het ook als een middel tot integratie, als een middel tot ontplooiing van onze gasten op verschillende vlakken.
Sporten biedt hen de mogelijkheid om beter te integreren in de maatschappij en om hun zelfbeeld te verhogen. Zij leren zelfstandiger te zijn en leren om te gaan met sociale regels. Dit zijn voorname aandachtspunten binnen de club. Je wordt geconfronteerd met winst en verlies en met elkaars beperkte mogelijkheden. We willen vooral een zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden. Daarnaast worden ook andere leuke activiteiten georganiseerd: kerstfeest, eetdag of een uitstap.

G-voetbal THES-Sport wil werken in een geest van openheid, sportiviteit, verdraagzaamheid en samenwerking. Onze leden moeten zich thuis voelen in de club: Wij streven naar het uitbouwen van een lange termijnrelatie met de spelers en de ouders. Vanaf het eerste moment moet men actief kunnen deelnemen aan de trainingen. In die zin willen we als club de lat zo laag mogelijk leggen omdat iedereen enthousiast moet blijven meedoen.

De clubliefde, de samenhorigheid, de kameraadschap is voor ons van het grootste belang. Uiteraard streven we daarnaast ook naar kwaliteitsverhoging van de voetbalopleiding.
Zowel het bestuur alsook onze trainers trachten hiertoe hun steentje bij te dragen

Trainingen en accommodatie:

Accommodatie:
We trainen en spelen onze wedstrijden op het terrein van K.V.V. THES – Sport
Ons voetbalveld is gelegen te Tessenderlo, Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo.

Trainingen:

Elke vrijdag van 18u30 – 20u30

Aansluiten bij onze club:

 • Als je wil proberen of onze club iets voor jou is, dan mag je eerst 2 maal gratis een training bijwonen voor je aansluit.
  • Wij bieden jou:
   –  Wekelijks een trainingsmoment
   –  Op regelmatige basis een wedstrijd of toernooi
   –  Af en toe een extra sportieve activiteit zoals een kerstfeestje of een uitstap
   –  Verzekering
   –  Aansluiting Belgische voetbalbond
 • Wat moet jij in orde brengen om lid te worden?
  • Inlichtingenblad invullen
  • Lidgeld betalen
  • Aansluitingskaart Belgische voetbalbond tekenen
  • Privacy verklaring dat de club foto’s van jou mag gebruiken voor de website
 • Contacteer

KVV THES SPORT | SPORTLAAN, 3980 TESSENDERLO | INFO@THES-SPORT.BE