De Looi­e­naars be­gon­nen scherp en kwa­men snel op voor­sprong via Ben­nas­sar, die door An­nab in het straat­je werd ge­stuurd en koel­bloe­dig af­werk­te: 0-1. Half­weg de eer­ste helft kwam Hoog­stra­ten dicht bij de ge­lijk­ma­ker, maar Van De Vree­de trap­te naast.

Voor de rust wa­ren er nog kan­sen voor An­nab en Ben­nas­sar, maar hun scho­ten wer­den af­ge­blokt. Vlak na de pau­ze maak­te Van De Vree­de op de coun­ter de 1-...1, maar de be­zoe­kers na­men de wed­strijd op­nieuw in han­den en kwa­men via Bat­ti­s­ta (op de paal) dicht bij een nieu­we voor­sprong. Twin­tig mi­nu­ten voor tijd leg­de Ste­fa­ni af op in­val­ler Van Ou­den­ho­ve, die de 1-2 met veel ge­voel bin­nen­draai­de. In de slot­mi­nuut strand­de de ge­lijk­ma­ker van Tia­go op de paal.

"Druk bij Ber­chem"

“We heb­ben deze moei­lij­ke ver­plaat­sing tot een goed ein­de ge­bracht", stel­de trai­ner Wou­ter Vran­c­ken ach­ter­af. “Het was een zwaar veld en dat speelt niet in ons voor­deel. Maar op ba­sis van de kan­sen is deze zege ver­diend. Na die snel­le 1-1 net na de rust kon het alle kan­ten uit, maar de in­breng van Brul­mans en Van Ou­den­ho­ve heeft zijn vruch­ten af­ge­wor­pen. Door te blij­ven win­nen, leg­gen we tel­kens de druk bij Ber­chem.”

HOOGSTRATEN: Pau­wels, G. Van Der Lin­den, Mey­vis, R. Van Der Lin­den, Da­ria, Van de Vree­de, Vets, Swae­gers, Van Hoof (86’ ), Meeu­wis, Ges­sner (62’ Bou­foult­kit­ne).

THES: Ghij­sens, Van Til­burg, Mouta­wa­kil, An­nab (64’ Brul­mans), Wil­lems, Bat­ti­s­ta, Kar­des, Ste­fa­ni, Ben­nas­sar (60’ Van Ou­den­ho­ve), Con­vents, Van­wel­ken­huy­sen (91’ Mey­nen).

DOELPUNTEN: 5’ Ben­nas­sar 0-1, 46’ Van De Vree­de 1-1, 71’ Van Ou­den­ho­ve 1-2.

GELE KAARTEN: Meeu­wis, Ste­fa­ni.

SCHEIDSRECHTER: Tim­mer­mans.

TOESCHOUWERS: 300.