Taken van de afgevaardigde

 1. Inleiding :

    Met dit overzicht van de taken van de afgevaardigde willen we het imago van onze club in een mooier daglicht stellen, dat de bezoekende clubs en scheidsrechters ervaren dat ze bij K.V.V. Thes Sport voorbeeldig werden ontvangen. Tevens is dit een richtlijn voor de afgevaardigden, die deze functie uitoefenen en uniform zullen gaan werken.

     De afgevaardigde fungeert als uithangbord voor de club en zorgt ervoor dat hij de club positief in het daglicht stelt.

Er moet duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen thuiswedstrijden en uitwedstrijden.

 1.  Thuiswedstrijden
 • Aanwezigheid op de club: één uur vóór de wedstrijd.
 • In functie van de leeftijdscategorie zorgt de afgevaardigde ervoor dat de terreinen klaargezet worden (samen met de ouders) en dat de velden terug opgeruimd worden na de wedstrijden.
 • Klaarzetten van water en bekertjes voor thuisploeg en tegenpartij (2 flessen per ploeg,duiveltjes 1 fles).
 • De afgevaardigde draagt steeds een witte armband.
 • Hij gaat navragen op welk veld de wedstrijd doorgaat, welke de kleedkamers zullen zijn van zowel zijn ploeg als van de tegenstander en zoekt uit waar de scheidsrechter zich zal moeten klaarmaken.
 • Hij vult het scheidsrechterblad via E-kick-off.
 • Afhankelijk van de aankomst van de tegenpartij en van de scheidsrechter, ontvangt de afgevaardigde hen. Hij toont hun respectievelijke kleedkamers en meldt ondertussen aan beiden op welk veld er zal gespeeld worden.
 • Ontvangst scheidsrechter :
 • de afgevaardigde vraagt aan de scheidsrechter of hij hem iets kan aanbieden om te drinken.
 • Een reserve-wedstrijdbal wordt mee naar de dug-out genomen.
 • Vraagt de scheidsrechter wanneer hij de spelers wil zien voor naamafroeping, schoeninspectie en scheenbeschermers controle.Meldt dit ook aan de trainer en aan de tegenstander.
 • Vraagt de scheidsrechter wat zijn vergoeding is en betaalt hem normaliter uit vóór aanvang van de wedstrijd, tenzij anders onderling overeengekomen.
 • Zorgt ervoor dat het scheidsrechtersblad ten laatste 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter ligt, samen met de identiteitskaarten van de eigen spelers, deze van de bezoekers en vanaf 01/09/2009 ook de identiteitsbewijzen van ieder persoon aanwezig in de neutrale zone. Iedere speler die op een wedstrijdblad genoteerd staat, dient een officieel identiteitsbewijs voor te leggen, dit is:
 • Elk document met foto, geboortedatum en naam afgeleverd door een officiële administratie.
 • Een vervangdocument met foto, geboortedatum en naam afgeleverd door de plaatselijke politie ingeval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart en/of elk officieel document dat door een officiële administratie wordt afgeleverd.
 • Elk document met foto, geboortedatum en naam, erkend en afgeleverd door de KBVB.

De scheidsrechter mag in principe een spelers zonder pas niet weigeren, maar kan dit dan wel onderaan op het scheidsrechters blad vermelden in opmerkingen. Dit kan aanleiding geven tot een forfait nederlaag en een boete voor betrokken club.

Een identiteitsbewijs, van een reeds voor de aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechters blad genoteerde speler, moet aanvaard worden tot wanneer de scheidsrechter, na de wedstrijd in de kleedkamer komt.

 • Zorgt voor een drankje voor de scheidsrechter tijdens de rust.
 • De afgevaardigde begeleidt steeds de scheidsrechter vanaf zijn kleedkamer tot aan het veld en visa versa. Hij doet dit ook tijdens de rust en na het eindfluitsignaal.
 • Vergeet niet dat wat er ook gebeurt, de thuisafgevaardigde steeds het enige aanspreekpunt mag zijn van de scheidsrechter. De scheidsrechter zal enkel en alleen hem de problemen laten oplossen.
 • Na de wedstrijd vraagt hij de wedstrijdbal terug.
 • De thuisafgevaardigde tekent als voorlaatste het scheidsrechtersblad , de scheidsrechter als laatste.
 • De afgevaardigde neemt het scheidsrechtersblad mee en ook de passen . Indien het identiteitskaarten zijn, vergeet deze zeker niet terug te geven aan spelers.
 • Het achterste deel van het scheidsrechtersblad geeft hij mee aan de afgevaardigde van de tegenstander, het derde deel is voor de thuisploeg/secretariaat, het tweede deel is voor de scheidsrechter en het eerste voor de KBVB. Bij gebruik van wedstrijdbladen met 3 delen, dient de thuisafgevaardigde een kopie te nemen van het voorste blad en dit dient dan als kopie voor de thuisclub, geeft deel 2 aan de scheidsrechter, deel 3 aan de bezoekers en deel 1 is de KBVB.
 • De afgevaardigde bezorgt de uit- en thuisploeg een drankkaart om in de kantine te nuttigen.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de kleedkamers van eigen team alsook van deze van de tegenstander zuiver is. -> grondig poetsen.
 • Hij meldt aan de scheidsrechter en de afgevaardigde van de tegenstander waar de receptie zal doorgaan.
 • De afgevaardigde maakt een verslag van de wedstrijd en stuurt dit naar de TVJO.

Vergoeding

 1. Vergoeding = 22€ (officiele scheids) of 20€ (scheids in opleiding)
 2. Verplaatsingsonkosten = aantal blokkenx 2,80€
 

Normaal

Aflasting door KBVB

Onbespeelbaar

Wachttijd max. 30 minuten

Ongeschikt

Geen wachttijd

Scheidsrechter

1 = 100%

2 = 100%

1 = 0%

2 = 0%

1 = 50%

2 = 100%

1 = 100%

2 = 100%

Gelegenheids

1 = 100%

2 = 0%

     

Ps : Forfait = 10 minuten wachttijd

 1. Uitwedstrijden
 • Aanwezig ter plaatse: één uur voor de wedstrijd, af te spreken met trainer.
 • De afgevaardigde draagt steeds een driekleur armband.
 • Hij gaat navragen op welk veld de wedstrijd doorgaat, welke de kleedkamers zullen zijn voor zijn ploeg.
 • Hij vult het scheidsrechterblad in en voegt er de identiteitskaarten bij.
 • Gaat informeren of er drinken is voor de spelers en wanneer de spelers bij de scheidsrechter moeten verschijnen.
 • Na de wedstrijd gaat hij de identiteitskaarten terughalen en vergeet vooral niet het getekende scheidsrechters blad mee te brengen.
 • Bij kampioenschaps- of bekerwedstrijden tussen clubs van de provinciale en de gewestelijke afdelingen, moet de scheidsrechter de spelers van de thuisploeg verplichten een uitrusting te dragen, waarvan de kleur het onderscheid tussen de 2 ploegen duidelijk maakt zonder enig risico op verwarring. Wanneer het verschil niet afdoende is, moet de thuisploeg spelen in de reserve-uitrusting die aan dezelfde vereisten qua onderscheid voldoet. De clubkleuren van K.V.V. Thes Sport zijn : Blauw – Geel.
 • De afgevaardigde maakt een verslag van de wedstrijd en stuurt dit naar de TVJO.
 • Ten alle tijde : respect voor scheidsrechters; de afgevaardigde moet hier over waken, zowel van spelers als van toeschouwers .
 1. Modaliteiten :

Een terreinafgevaardigde is absoluut noodzakelijk, zonder hem/haar kan een wedstrijd niet doorgaan/aanvangen.

 1. De terreinafgevaardigde :
 • Draagt een witte armband
 • Moet aanwezig zijn , 60 min vóór aanvang van de wedstrijden.
 • Moet ter beschikking blijven van de scheidsrechter, vanaf zijn aankomst, totdat deze de instelling heeft verlaten.
 • Is de verbindingspersoon tussen de scheidsrechter en het publiek .
 • Moet, op aangeven van de scheidsrechter, personen uit de neutrale zone laten verwijderen.
 • Moet minstens 18 jaar oud zijn .
 • Bevindt zich tijdens de wedstrijd op een vooraf met de scheidsrechter afgesproken plaats in de neutrale zone.
 • Mag de hulp inroepen van de afgevaardigde van de bezoekers.

De scheidsrechter kan een speler van de thuisploeg aanduiden om als terreinafgevaardigde te fungeren. Bij weigering wordt de thuisploeg dan als forfait-gevend beschouwd.

Wanneer daarenboven bij afwezigheid van een terreinafgevaardigde er alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de thuisploeg tegelijk de functie van scheidsrechter en terreinafgevaardigde waarnemen, tenzij een speler van de bezoekende club (tegenpartij), gebruik makend van de voorrang hem verleend door dit artikel, de wedstrijd wenst te leiden. De speler  die als terreinafgevaardigde fungeert, mag niet deelnemen aan de wedstrijd.

    

Wanneer de thuisspelende ploeg maar met 7 spelers is en één van de spelers moet als terreinafgevaardigde fungeren, dan moet die ploeg als forfait-gevend beschouwd worden.

 1. Armbanden :
 • WIT : Terreinafgevaardigde
 • Driekleur : Afgevaardigde bezoekers
 • Clubkleuren : Terrein commissarissen
 • GEEL : Dokter – Verzorger        
 • ROOD : Trainer
 • PAARS : Officiële instanties
 1. Personen in neutrale zone :

Ieder persoon die een officiële functie of de functie van trainer uitoefent , waarvan de identiteit op het wedstrijdblad voorkomt , die geen officiëel identiteitsbewijs kan voorleggen , zal door de scheidsrechter de toegang tot te neutrale/technische zone worden ontzegd , behalve wanneer deze persoon terreinafgevaardigde is.

In dit laatste geval , wanneer de terreinafgevaardigde geen geldig identiteitsdocument kan voorleggen , vooraleer het wedstrijdblad door beide partijen wordt ondertekend, zal de scheidsrechter deze tekortkoming vermelden in het vak “AANMERKINGEN”. Een boete van 25€ zal ambtswege worden opgelegd door de bevoegde bondinstanties.

Identiteitskaarten :

De eventueel ontbrekende identiteitskaarten mogen voorgelegd worden en moeten door de   scheidsrechter aanvaard worden tot na de wedstrijd , wanneer de scheidsrechter in de kleedkamer terug komt.

Elke speler vanaf U6 dient in het bezit te zijn van een (Kids) ID. De afgevaardigde zal per ploeg een mapje met 'print-outs' van de ID-kaart klaarmaken die in geval van een ID-controle aan de scheidsrechter kan voorgelegd worden.

 1. Coaching :

Een afgevaardigde COACHT NIET.

Het is enkel de trainer die de spelers hun taken meegeeft voor en tijdens de wedstrijd.

 1. Mail :

Afgevaardigde verstuurd een mail naar de spelers met de daarin nodige afspraken voor de wedstrijd.

 1. Evenementen

De afgevaardige zal de verkoopskaarten verdelen in de ploeg en de niet-verkochte kaarten en gelden terug in ontvangst nemen voor de deadlines.

Bij evenementen worden de ploegbegeleiders verwacht een handje te komen helpen!