Leefregels jeugd

Leefregels voor een goede club huishouding

Om wekelijks voor alle ploegen van onze jeugdafdeling alles in goede banen te leiden, zijn een aantal concrete afspraken noodzakelijk. We verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.

Met vragen kan men steeds terecht bij de trainer en/of de jeugdcoördinator.

Voetbal is een ploegsport,  geen individuele sport !

 

10 geboden voor een goede huishouding

  1. De spelers zijn voor aanvang van de wedstrijden en trainingen altijd op tijd!

  2. Na de trainingen doen de spelers bij het betreden van de spelerstunnel  steeds hun voetbalschoenen uit!

  3. Na de trainingen en de thuiswedstrijden zien de trainers en afgevaardigden erop toe dat de kleedkamers (ook van de tegenpartij) proper achter gelaten worden!

  4. FAIR-PLAY!

  5. Ouders & sympathisanten dienen in de eerste plaats hun zoon of dochter (en de ploeg!) aan te moedigen op een sportieve wijze, mét respect voor de scheidsrechter, de tegenstrever en zijn vertegenwoordigers en supporters.

  6. Na de training worden alle doelen terug op hun plaats gezet worden (naast het terrein) en wordt al het materiaal teruggeplaatst op de voorziene plaats!

  7. Na de thuiswedstrijden worden de voetbaltassen in het tassenrek geplaatst en NIET in de kantine.

  8. Wij spreken de taal van het kind!

  9. Wij geven elkaar een hand uit respect.

  10. Loopoefeningen worden niet op het voetbalterrein gedaan, maar op de daarvoor voorziene grasstroken rond de velden!